Om Ladestandere

I lyset af den stigende interesse for opladning af el-biler, har vi i bestyrelsen sammenfattet nedenstående informationer og nuværende retningslinjer omkring etablering af ladestandere og ladebokse

Fælles ladestandere

Der er pt. ingen fælles ladestanderløsning i grundejerforeningen, og en fælles ladestanderløsning er ikke en bestyrelsesbeslutning.

En eventuel mulig fælles løsning skal vedtages ved en generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer interesserede foreningsmedlemmer til at danne en gruppe, som kan kigge nærmere på en eventuel fælles ladestander-løsning.

Private ladestandere/ladebokse

Det står enhver parcel frit for at etablere en privat ladeboks.

Private ladebokse skal til enhver tid etableres efter gældende lovgivning og gældende reglementer.

  • Det er ikke tilladt at trække el-kabler eller lade-kabler over/under fortove, fælles gangarealer, eller andre af kommunens arealer, uden kommunal tilladelse. Dette gælder også selve ladekablet der tilsluttes køretøjet. Se evt. Link til FDM.

  • Det er ikke tilladt at opsætte en ladestander på kommunens arealer eller veje, uden kommunal tilladelse

Det er ikke tilladt at opsætte privat ladestander på foreningens arealer. Ladebokse kan dog placeres på egen gavl (mod parkeringsplads) eller i egen carport.

  • Ved placering på gavl ud mod parkeringsareal, skal nævnes at der ikke kan reserveres en p-plads til en bestemt husstand eller el-bil.
  • Ved etablering på gavl og i carport, skal bemærkes at arealet under ladeboksen stadig er ejet af foreningen, i så fald at arealet på et senere tidspunkt skal benyttes af foreningen (f.eks til etablering af carport).
  • Ved etablering på gavl eller carport vil bestyrelsen følge samme praksis som kommunen – det vil sige at det ikke er tilladt at trække lade-kabler over/under foreningens arealer uden tilladelse. Dette gælder også selve ladekablet der tilsluttes køretøjet (selvfølgelig med undtagelse af at bilen holder direkte op af ladeboksen).
  • Det påhviler den enkelte carport- og ladeboksejer at sikre, at der er fuld forsikringsdækning (f.eks. brand) under hensyn til de sammenbyggede carporte

Al gravearbejde:

  • på foreningens arealer skal godkendes af bestyrelsen.
  • på kommunens arealer skal godkendes af kommunen.
  • Det er husstandens ansvar at sørge for at indhente godkendelserne.

Alle udgifter i forbindelse med etablering af privat ladestander/ladeboks er foreningen uvedkommende. Foreningen tager ikke del i udgifter til f.eks. gravearbejde, etablering/montering af ladeboks, samt genetablering efter gravearbejde.